Monday, 03/10/2022 - 12:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Thắng Lợi

Sinh hoạt chuyên môn tổ Anh Văn

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TIẾNG ANH- HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Sinh hoạt tổ chuyên môn được tổ chức định kì 2 lần/tháng, gồm các nội dung sau:

1/ Thảo luận các nội dung chuyên môn:

- Thảo luận các bài khó trong SGK,  thống nhất nội dung cần điều chỉnh để phù hợp với đối tượng học sinh.

- Trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động dạy học phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh, các thủ thuật hay, các trò chơi thu hút HS….

-Thảo luận trao đổi về các phương pháp dạy học tích cực sao cho phù hợp với đặc trưng bộ môn và khả năng của học sinh từng lớp.

- Bàn bạc các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi..

- Các hoạt động hành chính, sự vụ khác trong nội dung sinh hoạt của tổ chuyên môn theo yêu cầu của nhà trường.

 2/ Thảo luận việc xây dựng các chuyên đề dạy học

 - Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị bài dạy; tổ chức dạy học và dự giờ; phân tích thảo luận và đánh giá bài dạy minh họa của giáo viên theo hướng phân tích  hoạt động học tập của học sinh; cùng suy ngẫm và vận dụng để hướng dẫn hoạt động học tập của học sinh.

+ GV được phân công thao giảng chuyên đề viết chuyên đề gởi trước cho cả tổ để đọc trước góp ý.

+ GV dạy minh họa chuẩn bị bài dạy   tổ CM tổ chức họp, thảo luận lấy ý kiến từ các GV trong tổ CM để cùng nhau thiết kế, trao đổi, đầu tư thời gian chuẩn bị bài học.

+ GV tiến hành dạy minh họa trên HS của lớp mình. Yêu cầu không được luyện tập trước khi dạy minh họa.

+ Sau khi dự giờ, giáo viên dự giờ chia sẻ ý kiến về  giờ học:  Bài dạy có đúng với chuyên đề, những điều mình học được qua bài dạy minh họa, bài học có gì mới, sáng tạo so với SGK, SGV;  nội dung /hoạt động học tập có  phù hợp với khả năng nhận thức của HS không? Các phương pháp, kỹ thuật dạy học có làm học sinh hứng thú mang lại hiệu quả không? Tại sao? Học sinh được quan tâm, hỗ trợ như thế nào? Học sinh có cơ hội liên hệ kiến thức đã biết để hình thành kiến thức mới như thế nào? Căn cứ vào mục tiêu bài học để đưa ra các giải pháp giúp người dạy khắc phục hạn chế và tự tìm ra các yếu tố tích cực xem mình đã học được gì qua bài học này.

3/ Kiểm tra đánh giá:

- Trao đổi và xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh, xây dựng các ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra; mô tả các câu hỏi và bài tập theo 4 mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Mỗi bài kiểm tra có từ 30 đến 50 câu hỏi ở cả 4 mức độ theo tỷ lệ: 30% nhận biết, 40% thông hiểu, 20% vận dụng, 10% vận dụng cao.

 

 

- KT định kì: TCM họp thống nhất ra đề 2 tuần trước khi KT và TTCM sẽ phân công các  giáo viên  của khối ra đề.  Các GV được phân công phải đảm bảo ra đề đúng theo ma trận đề, hạn chế tối đa sai sót và phải chịu trách nhiệm trước BGH và TCM về độ bảo mật của đề.

* Để buổi sinh hoạt chuyên môn đem lại hiệu quả cao thì đòi hỏi phải có  sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ trước đó để đỡ mất thời gian trong buổi sinh hoạt. Không những chỉ có người thực hiện chuẩn bị mà tất cả các thành viên trong tổ đều phải  nghiên cứu chuẩn bị.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 638
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 643
Năm 2022 : 2.468